Kurumsal Kapasite Artırılması Projesi
Sosyal Tesis Çalışanlarının Bilgilendirilmesi ve Yetiştirilmesi
İç Kontrol ve Risk Yönetimi Yazılımı Danışmanlığı
Hizmet İçi Eğitim
Hizmet İçi Eğitim
Eğitim
Eğitim
Eğitim
Eğitim
Eğitim
Eğitici Eğitimi
Eğitim ve Danışmanlık
Hizmetiçi Eğitim
Liderlik Eğitimi
TÜBİTAK ve BİGG Başvuru Süreci Eğitimi
Stratejik Plan Çalıştayı
Analiz ve Kurumsallaşma Danışmanlığı
Hizmet İçi Eğitim
Proje Yönetimi Eğitimi
Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitimi
Proje Yazma Eğitimi
KVKK Danışmanlığı
Müzakere Eğitimi
Proje Danışmanlığı
Eurostars Proje Danışmanlığı
Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi
İş Gücü Piyasasına Uyum AB Projesi Eğitimleri
Stratejik Plan Danışmanlığı
Proje Danışmanlığı