Kurumsal Kültür ve Aidiyet
  Eğitim Zamanı
Kurumsal Eğitim.
  Eğitim Yeri
Kurum tarafından belirlenir.
  Eğitim Kontenjanı
Maksimum 20 Kişi
  Eğitim Süresi
1 Gün
 Eğitimin Amacı
Müzakerelerde uygulanması gereken yöntem ve taktikleri öğrenilmesi.
 Kazanımlar
Etkili bir müzakere sürecinin teknik ve taktiklerini öğrenme
Sonuca kazan-kazan yolu ile gidebilmenin yollarını öğrenme
Zor kişilerle ve zor durumlarla başa çıkabilme becerilerini geliştirme
Karşıdakini tanıma, Empati kurma ve Çatışma önleme
Thomas-Kilmann Çatışma Yönetim Modeli
 Kimler Katılmalı?
Konuya ilgi duyan, niteliğini geliştirmek isteyen herkes katılım sağlayabilir.
 Neler Öğreneceksiniz?
Müzakere tanımı
Müzakere süreci
Müzakere türleri
Müzakere stratejileri
Etkili müzakereci özellikleri
Müzakereye hazırlık ve planlama
Başlangıç ve yürütme süreci
Müzakere taktik kullanılması
Müzakere teknikleri kullanılması
Çatışma Yönetimi
Thomas-Kilmann Çatışma Yönetim Modeli
Sonuçlandırma ve anlaşmaya varma
Tavizler
Müzakereciler için ipuçları
Zor müzakereciler
Zor müzakereciler için gerekli stratejiler
Uygulama ve Atölye Çalışmaları
 Nasıl Kayıt Olabilirsiniz?
- Eğitime kesin kayıt için, kayıt bilgilerinizi egitim@ststrateji.com adresine gönderebilirsiniz. Detaylar için 0 (312) 911 49 59'u arayabilirsiniz.
- Eğitim süresinin en az %75'inde bulunan katılımcılarımıza, eğitim sonunda "katılım sertifikası" verilecektir.
- Tüm eğitimlerimiz, talep edilmesi halinde şirketlere özel yapılabilmektedir. Programlarımız genel olarak minimum 5 kişi katılımla açılabilmektedir.
- Kayıtlarımız eğitim tarihinden 3 gün öncesine kadar devam etmektedir.
- ST Strateji gerektiğinde eğitim mekanını veya eğitmeni değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutmaktadır.