Kurumsal Kültür ve Aidiyet
  Eğitim Zamanı
Kurumsal Eğitim.
  Eğitim Yeri
Kurum tarafından belirlenir.
  Eğitim Kontenjanı
Maksimum 20 Kişi
  Eğitim Süresi
2 Gün
 Eğitimin Amacı
Katılımcılara, mobbing kavramı, süreci, önlenmesi, değerlendirilmesi ve çözümlenmesi konularında bilgi vermek.
 Kazanımlar
Mobbing konusu ile ilgili bilinçlenme
İş, insan yaşamındaki öneminin kavranması
Olumsuz sonuçların ortadan kaldırılmasına yönelik beceri ve yetkinlik kazanmak
Mobbing ile bireysel mücedele yöntemleri
Mobbing ile Örgütsel ve toplumsal mücadele yöntemleri
 Kimler Katılmalı?
Konuya ilgi duyan, niteliğini geliştirmek isteyen herkes katılım sağlayabilir.
 Neler Öğreneceksiniz?
Mobbingin Psikolojik, Sosyolojik ve Hukuksal Boyutu
Kavramlarla Mobbing
Mobbingin Nedenleri ve Sonuçları
Mobbing Türleri ve Dereceleri
Mobbingsiz Bir İşyeri Ortamı İçin Yapılacaklar
Mobbing Vaka Analiz Çalışması
 Nasıl Kayıt Olabilirsiniz?
- Eğitime kesin kayıt için, kayıt bilgilerinizi egitim@ststrateji.com adresine gönderebilirsiniz. Detaylar için 0 (312) 911 49 59'u arayabilirsiniz.
- Eğitim süresinin en az %75'inde bulunan katılımcılarımıza, eğitim sonunda "katılım sertifikası" verilecektir.
- Tüm eğitimlerimiz, talep edilmesi halinde şirketlere özel yapılabilmektedir. Programlarımız genel olarak minimum 5 kişi katılımla açılabilmektedir.
- Kayıtlarımız eğitim tarihinden 3 gün öncesine kadar devam etmektedir.
- ST Strateji gerektiğinde eğitim mekanını veya eğitmeni değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutmaktadır.