Kurumsal Kültür ve Aidiyet
  Eğitim Zamanı
Kurumsal Eğitim.
  Eğitim Yeri
Kurum tarafından belirlenir.
  Eğitim Kontenjanı
Maksimum 15 Kişi
  Eğitim Süresi
1 Gün
 Eğitimin Amacı
İş hayatında kurum kültürünün öneminin kavranmasını ve çalışanlarda aidiyet duygusunu geliştirmeyi sağlamaktır.
 Kazanımlar
Kurum kültürünün önemi ve değeri
Değerler, vizyon, misyon, strateji, hedefler
Üst yönetiminde ve çalışanlarda kültür oluşumu
Kurumsal kültürün kalıcı hale getirilmesi
Kurumsal verimlilik
 Kimler Katılmalı?
Konuya ilgi duyan, niteliğini geliştirmek isteyen herkes katılım sağlayabilir.
 Neler Öğreneceksiniz?
Kurumsal Kültürün Tanımı ve Özellikleri
Kurumun Konuşulan ya da Konuşulmayan Kuralları ve Ortak Değerleri
Kurum Sembollerinin Önemi
Kurumdaki İnanışlar ve Davranışların Tespiti ve Geliştirme Çabaları
Kurumsal Aidiyet Kavramı ve Özellikleri
Kurumsal Aidiyet, Çalışanlar ve Kurumun İletişim Türleri
Kurumsal Vizyon ve Paylaşım
Kurumsal Değerler ve Aidiyet
Kurumsal Kültür ve Çalışma Ortamı
Atölye Çalışmaları
 Nasıl Kayıt Olabilirsiniz?
- Eğitime kesin kayıt için, kayıt bilgilerinizi egitim@ststrateji.com adresine gönderebilirsiniz. Detaylar için 0 (312) 911 49 59'u arayabilirsiniz.
- Eğitim süresinin en az %75'inde bulunan katılımcılarımıza, eğitim sonunda "katılım sertifikası" verilecektir.
- Tüm eğitimlerimiz, talep edilmesi halinde şirketlere özel yapılabilmektedir. Programlarımız genel olarak minimum 5 kişi katılımla açılabilmektedir.
- Kayıtlarımız eğitim tarihinden 3 gün öncesine kadar devam etmektedir.
- ST Strateji gerektiğinde eğitim mekanını veya eğitmeni değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutmaktadır.