Yönetim Sistemleri Eğitimi
  Eğitim Zamanı
Kurumsal Eğitim.
  Eğitim Yeri
Kurum tarafından belirlenir.
  Eğitim Kontenjanı
Maksimum 15 Kişi
  Eğitim Süresi
1 Gün
 Eğitimin Amacı
Kamu politikalarının ana hedefinin sıradan girişimcilik yerine yenilikçi girişimcilik olması yolunda katkı sağlamak.
 Kazanımlar
Girişimcilik ve Yenilikçiliği güçlendirecek stratejik yaklaşımların benimsenmesi
Girişimcilik ve Yenilikçiliğin kamu içerisindeki öneminin anlaşılması
Girişimcilik ve Yenilikçiliğin toplum ve ekonomi üzerindeki etkilerinin bilinmesi
Yenilikçi yaklaşımları iş kazanımlarına dönüştürmeyi öğrenme
Kamuda yüksek kalite hizmet sunabilme, beceri ve stratejilerini öğrenme
 Kimler Katılmalı?
Konuya ilgi duyan, niteliğini geliştirmek isteyen herkes katılım sağlayabilir.
 Neler Öğreneceksiniz?
Kamu hizmeti kuruluşlarında stratejik yönlendirme,
Kurumsal değişim için gereken yöntemler,
Yenilikçi (inovatif) kültür oluşturma,
Düşünce becerilerini geliştirebilme,
Tasarımsal düşünme,
Performans ölçümü, göstergeler ve iyileştirme,
Kamu-Özel sektör ortaklıkları,
Dış etkiler: küreselleşme, teknoloji, demografik özellikler, çevre sorunları, toplumsal ilişkiler.
Süreç geliştirme
Kamu Kurumlarında İnovasyonun Gelişmesini Engelleyen Faktörler
Kamu Kurumlarında İnovasyonun Önündeki Engeller ve Mevcut Durum Analizi
Kamu Kurumlarında İnovasyonun Geliştirilmesi Gereken Alanlar
 Nasıl Kayıt Olabilirsiniz?
- Eğitime kesin kayıt için, kayıt bilgilerinizi egitim@ststrateji.com adresine gönderebilirsiniz. Detaylar için 0 (312) 911 49 59'u arayabilirsiniz.
- Eğitim süresinin en az %75'inde bulunan katılımcılarımıza, eğitim sonunda "katılım sertifikası" verilecektir.
- Tüm eğitimlerimiz, talep edilmesi halinde şirketlere özel yapılabilmektedir. Programlarımız genel olarak minimum 5 kişi katılımla açılabilmektedir.
- Kayıtlarımız eğitim tarihinden 3 gün öncesine kadar devam etmektedir.
- ST Strateji gerektiğinde eğitim mekanını veya eğitmeni değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutmaktadır.