İç Kontrol Eğitimi
  Eğitim Zamanı
Kurumsal Eğitim
  Eğitim Yeri
Kurum tarafından belirlenir
  Eğitim Kontenjanı
Maksimum 30 Kişi
  Eğitim Süresi
3 gün
 Eğitimin Amacı
Operasyonel mükemmelliği ve vizyoner yaklaşımı bütünleştiren iç kontrol sisteminin tanıtılması, anlamlandırılması, kurumsal yapı ile bütünleştirmesi, kurumda uygulanan diğer sistemlerle ilişkilendirilmesi, kurum için katkı sağlayacak ve kurumu daha ileriye taşıyacak yenilikçi fikirlerin ortaya çıkarılması için tasarlanmış bir eğitimdir. Eğitimde düz anlatım, tartışma, vaka analizi ve oyunlaştırma teknikleri gibi interaktif, atölye çalışması uygulamaları yapılarak öğrenme ile birlikte tecrübe paylaşımları yapılmaktadır. Ayrıca ekip çalışmaları yaptırılarak bilginin aktarımı ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
 Kazanımlar
İç kontrol kavramı ve iç kontrolün neden bir ihtiyaç olarak ortaya çıktığı,
İç kontrol süreçlerinin gerekliliği,
İç kontrol sistemlerinin temel bileşenleri
İyi uygulama örneklerinin bilinmesi
İç kontrol sisteminin kurulması ve yönetilmesini sağlayacak teknik donanıma sahip olmak.
 Kimler Katılmalı?
Bu eğitim esas olarak kamu ve özel sektördeki tüm yönetici ve çalışanlara yöneliktir. Konuya ilgi duyan, niteliğini geliştirmek isteyen herkes katılım sağlayabilir.
 Neler Öğreneceksiniz?
1. Gün
 Kontrol, İç Kontrol, Denetim ve İç Denetim Kavramları
 Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında İç Kontrol
 İç Kontrol ve İç Denetimin İşlevleri ve Önemi
 Kamuda İç Kontrolün Kapsamı ve İç Kontrol Örnekleri
 İç Kontrol Sisteminin Kuruma Kazandırdıkları
 İç Kontrol Konusundaki Yanılgılar ve Gerçekler
 Tartışma: İç Kontrol-Kurumsal Risk Yönetimi İlişkisi
 Tartışma: İç Kontrol-Kalite Yönetim Sistemleri İlişkisi
 Tartışma: İç Kontrol-Stratejik Planlama İlişkisi
 Tartışma: İç Kontrol-Performans Programı İlişkisi
 İç Kontrol Modelleri
 COSO Modeli
2. Gün
 Kamu İç Kontrol Standartları
 Kontrol Ortamı
 Risk Değerlendirme
 Uygulama 1
 Kontrol Faaliyetleri
 Uygulama 2
 Bilgi ve İletişim
 İzleme ve Değerlendirme
 Bilgi Yarışması
3. Gün
 Vaka Analizi 1
 Vaka Analizi 2
 Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 Nasıl Kayıt Olabilirsiniz?
- Eğitime kesin kayıt için, kayıt bilgilerinizi egitim@ststrateji.com adresine gönderebilirsiniz. Detaylar için 0 (312) 911 49 59'u arayabilirsiniz.
- Eğitim süresinin en az %75'inde bulunan katılımcılarımıza, eğitim sonunda "katılım sertifikası" verilecektir.
- Tüm eğitimlerimiz, talep edilmesi halinde şirketlere özel yapılabilmektedir. Programlarımız genel olarak minimum 5 kişi katılımla açılabilmektedir.
- Kayıtlarımız eğitim tarihinden 3 gün öncesine kadar devam etmektedir.
- ST Strateji gerektiğinde eğitim mekanını veya eğitmeni değiştirme, programı iptal etme veya erteleme hakkını saklı tutmaktadır.